Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Và Sản Xuất Seiki

(Rating )
Date:2016-04-30 to 2017-04-30
    B/Ls Quantity 2484656
    Trading Partner 20557

Trading Partner

Through Công Ty Cổ Pvt Ltd's Bill of Lading at 2016-04-30 to 2017-04-30, collecting trading partners of the company, it totals 20557. The business value of trading partners is to lead you to direct competitors and potential target customers. Sorting function by trading transactions and date that offered will be easy to get regular customers and new partners of Công Ty Cổ Pvt Ltd, which benefits your maintenance of the company or customer development. Click 'Trading Partner', you can consult the details between Công Ty Cổ Pvt Ltd & Trading Partner (incluing Product Name, Weight, Price, Trade Date).

Consult All 20557 Buyers >
Trading Partner Nation Transaction Proportion Detail
Tetra Pak Trading Shanghai Co.ltd. China 38690
1.6%
>
Co China 12940
0.5%
>
Shiyan Mingze Industries Trade Co.ltd. China 8125
0.3%
>
Yangzhou Yaxing Motor Coach Co.ltd. China 7864
0.3%
>
Motor Power China Ltd. China 6724
0.3%
>

Port Statistics

Through Công Ty Cổ Pvt Ltd's Bill of Lading at 2016-04-30 to 2017-04-30, estimating 85 ports of entry based on their names. Statistics of ports of entry determines global market-share of the company. Click Ports of Entry, you can consult all cargo information of Công Ty Cổ Pvt Ltd at ports (incluing Product Name, Weight, Price, Quantity, Trade Date).

Consult All 85 Purchase ports >
Port Name Nation Transaction Proportion Detail
Cat Lai Port Hcm CityVietnam 166542
6.7%
>
Dinh Vu Port Hai PhongVietnam 148387
6.0%
>
Huu Nghi Border Gate Lang SonVietnam 64645
2.6%
>
Tan Son Nhat Airport Hochiminh CityVietnam 58835
2.4%
>
Noi Bai International Airport HanoiVietnam 26877
1.1%
>

B/Ls Data

With a selection of 2484656 transactions of Công Ty Cổ Pvt Ltd, filtering B/L according to HS Code, Origin, Product Description, Trade Date. Click 'B/L', consult each B/L details (incluing Buyer, Supplier, HS Code, Details, Weight, Total Price, Unit Price, Trade Date).

Consult All 2484656 B/Ls >
Trade Date Origin Product Description B/Ls
2017/04/30 China Phân Dap (diammoniumphosphate) (nh4)2hpo4.n>=16%,p2o5>=44%,. Đóng Bao ... >
2017/04/30 China Ống Thép Chịu Nhiệt Được Hàn, Có Mặt Cắt Ngang Hình Tròn, Bằng Thép Hợ... >
2017/04/30 China Ống Thép Chịu Nhiệt Được Hàn, Có Mặt Cắt Ngang Hình Tròn, Bằng Thép Hợ... >
2017/04/30 China Vải Dệt Kim Sợi Ngang Từ Sợi Bông, Tỷ Lệ Sợi Đàn Hồi <5%, Dệt Từ Các S... >
2017/04/30 China Vải Dệt Thoi Có Tỷ Trọng Sợi Filament Polyester Dún Từ 85% Trở Lên, Đã... >
2017/04/30 China Vải Dệt Kim Sợi Ngang Từ Sợi Bông, Tỷ Lệ Sợi Đàn Hồi <5%, Dệt Từ Các S... >
2017/04/30 China Vải Dệt Thoi Có Tỷ Trọng Sợi Filament Polyester Dún Từ 85% Trở Lên, Đã... >
2017/04/29 Sri Lanka Lõi Từ Sản Xuất Biến Thế @ >
2017/04/29 China Máy Nén Dùng Chi Tủ Lạnh Gia Đình Hiệu Lg (không Có Môi Chất Làm Lạnh,... >
2017/04/29 Sri Lanka Giá Đỡ Bộ Chép Dữ Liệu @ >
2017/04/29 Sri Lanka Đầu Ghi Dữ Liệu @ >
2017/04/29 Sri Lanka Dây Nguồn @ >
2017/04/29 Sri Lanka Dây Cáp Thông Tin @ >
2017/04/29 Sri Lanka Bộ Nguồn @ >
2017/04/29 Sri Lanka Tụ Điện @ >

Công Ty Cổ Pvt Ltd is vietnam Buyer. The market analysis report provides Market Trends Analysis chart, Trading Partners, Peers & Transaction Details, Port Statistics & trade in goods, B/L at 2016-04-30 to 2017-04-30, Official Contacts Refenence (including Contact, TEL, Email, Fax, URL). Follow Công Ty Cổ Pvt Ltd and export contacts of the company & B/L at Data Management Center, while new transactions, you'll get new messages.