33533721 Bills Of Lading That Match The Search Criteria

ETAProduct DescriptionOrigin countryQtyUusd
2018/12/31 MÁY XAY CÁC LOẠI HẠT NGŨ CỐC DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆ... CN 1.0 80.0
2018/12/31 VẢI 38% POLYESTER 62% RAYON (KHỔ :55 INCH). HÀNG S... CN 289.74 920.871
2018/12/31 1#DMC#&VẢI CHÍNH 100% POLYESTER K:57/58 @ CN 6,346.... 8,694.0
2018/12/31 SNDPFX121496J-NR#&LINH KIỆN BÁN DẪN TÍCH HỢP (VI M... SG 10,720... 11,856.585
2018/12/31 VẢI 80% POLYESTER 20% NYLON (KHỔ :149CM ). HÀNG SX... CN 5.22 9.905
2018/12/31 VẢI 100% POLYESTER (KHỔ :55 INCH). HÀNG SXXK CHUYỂ... CN 449.69 1,348.761
2018/12/31 VẢI 100% POLYESTER (KHỔ :55 INCH). HÀNG SXXK CHUYỂ... CN 8.38 25.14
2018/12/31 KỆ ĐỂ TI VI KHUNG BẰNG GỖ CÔNG NGHIỆP, MẶT ĐÁ (DÙN... CN 1.0 115.0
2018/12/31 BÀN TRÀ, MẶT BÀN BẰNG BỘT ĐÁ NHÂN TẠO, THÂN BÀN BẰ... CN 1.0 32.0
2018/12/31 TỦ ĐỰNG RƯỢU BẰNG GỖ ÉP CÔNG NGHIỆP KẾT HỢP KÍNH (... CN 2.0 210.0
2018/12/31 BỘ PHẬN CỦA MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC CÔNG NGHI... CN 1.0 80.0
2018/12/31 MÁY THÁI RAU CỦ DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN. (... CN 2.0 370.0
2018/12/31 VẢI 45% POLYESTER 55% RAYON (KHỔ :57 INCH). HÀNG S... CN 15.2 52.185
2018/12/31 VẢI 100% POLYESTER (KHỔ :55 INCH). HÀNG SXXK CHUYỂ... CN 280.24 840.514
2018/12/31 VẢI 95% POLYESTER 5% NYLON (KHỔ :145CM ). HÀNG SX... CN 143.55 240.57
2018/12/31 VẢI 100% POLYESTER (KHỔ :143CM ). HÀNG SXXK CHUYỂN... CN 49.62 69.469
2018/12/31 VẢI 100% POLYESTER (KHỔ :143CM ). HÀNG SXXK CHUYỂN... CN 98.96 138.538
2018/12/31 VẢI 100% POLYESTER (KHỔ :55 INCH). HÀNG SXXK CHUYỂ... CN 439.5 1,318.174
2018/12/31 VẢI 100% POLYESTER (KHỔ :55 INCH). HÀNG SXXK CHUYỂ... CN 713.03 2,138.576
2018/12/31 VẢI 100% POLYESTER (KHỔ :55 INCH). HÀNG SXXK CHUYỂ... CN 627.84 1,883.058
2018/12/31 VẢI 100% POLYESTER (KHỔ :55 INCH). HÀNG SXXK CHUYỂ... CN 388.09 1,163.982
2018/12/31 MÁY TRỘN BỘT, (ĐẶT CỐ ĐỊNH) DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT BÁNH ... CN 1.0 48.0
2018/12/31 HỘP ĐỰNG ĐỒ BẰNG GỖ ÉP CÔNG NGHIỆP KẾT HỢP KÍNH, K... CN 64.0 256.0
2018/12/31 VẢI 100% POLYESTER (KHỔ :55 INCH). HÀNG SXXK CHUYỂ... CN 139.7 419.0
2018/12/31 VẢI 100% POLYESTER (KHỔ :55 INCH). HÀNG SXXK CHUYỂ... CN 186.92 560.622
2018/12/31 VẢI 100% POLYESTER (KHỔ :55 INCH). HÀNG SXXK CHUYỂ... CN 654.77 1,963.853
2018/12/31 VẢI 100% POLYESTER (KHỔ :143CM ). HÀNG SXXK CHUYỂN... CN 248.53 347.948
3353373 Pages Total

Reference charts about analysis of global purchasing trends

Analysis of data changing trend about number of transactions,quantity of purchase and the amount of moeny in different periods of market

Reference charts about the distribution of global procurement area

Ranking about supply regions around the world,include transaction number,quality,weight,total sum

Reference pie chart about the top 10 unloading port

List each unloading port(customs area) and their trancsaction number,the import and export quality,weight and total sum

Reference pie chart about the top 10 ports of shipment

List each shipment port(customs area) and their trancsaction number,the import and export quality,weight and total sum

Top 10 buyers'occupy (transaction number)

ranking of buyers,List that can analysis the company transaction number,quality and total sum directly

Top 10 suppliers'occupy (transaction number)

Ranking of suppliers,List that can analysis the company transaction number,quality and total sum directly

Reference charts about analysis of market average price

pay close attention to the price changes in product market for a periods of time