Product
Company
HScode
Search

Countries:

All>

691 results match your search


 • pt.yung shin pharmaceutical indonesia

  Collect

  Indonesia buyer|392 transactions

  Active Value 69 points

  Recommended Reason:The company has a total of 1 transactions related to rhizoma gastrodiae in the last two years, the last transaction is on 2021-01-04; the transactions related to rhizoma gastrodiae represent 0.36% of the company total 275 transactions of the last two years.

  Main Products: rhizoma gastrodiae

  Multiple Collected Accurate Match Data updated to 2021-07-21

 • pt.wina indah nusantara

  Collect

  Indonesia buyer|290 transactions

  Active Value 65 points

  Recommended Reason:The company has a total of 1 transactions related to rhizoma gastrodiae in the last two years, the last transaction is on 2020-06-05; the transactions related to rhizoma gastrodiae represent 0.34% of the company total 290 transactions of the last two years.

  Main Products: rhizoma gastrodiae

  Accurate Match Data updated to 2021-02-11

 • công ty cổ phần dược vĩnh phú

  Collect

  Vietnam buyer|59 transactions

  Active Value 62 points

  Product Des: THIÊN MA (RỄ CỦ)RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE @

  Data updated to 2012-12-17

 • công ty cổ phần dược liệu hà nội

  Collect

  Vietnam buyer|10000 transactions

  Active Value 71 points

  Product Des: THIÊN MA (THÂN RỄ) RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE, ĐÃ THÁI CẮT @

  Multiple Collected Data updated to 2021-06-18

 • cn công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam tại lạng sơn

  Collect

  Vietnam buyer|7569 transactions

  Active Value 67 points

  Product Des: THIÊN MA (RHIZOMA GASTRODIAE): NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC DẠNG CHƯA THÁI, CẮT LÁT, CHƯA NGHIỀN @

  Data updated to 2013-07-09

 • chi nhánh công ty tnhh đông dược đồng hưng đường

  Collect

  Vietnam buyer|859 transactions

  Active Value 69 points

  Product Des: THIÊN MA (THÂN RỄ) RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE (NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC DẠNG KHÔ CHƯA THÁI CẮT, NGHIỀN XAY THÀNH BỘT.) @

  Multiple Collected Data updated to 2015-05-30

 • chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam tại lạng sơn

  Collect

  Vietnam buyer|8900 transactions

  Active Value 67 points

  Product Des: THIÊN MA (RHIZOMA GASTRODIAE): NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC DẠNG CHƯA THÁI, CẮT LÁT, CHƯA NGHIỀN @

  Data updated to 2013-08-16

 • công ty cổ phần dược liệu hoàng liên

  Collect

  Vietnam buyer|856 transactions

  Active Value 69 points

  Product Des: THIÊN MA (THÂN RỄ) : RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE (NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC, DẠNG CHƯA THÁI, CHƯA CẮT LÁT, CHƯA NGHIỀN, Ở DẠNG THÔ) @

  Multiple Collected Data updated to 2015-06-03

 • công ty cổ phần dược liệu việt nam

  Collect

  Vietnam buyer|10818 transactions

  Active Value 94 points

  Product Des: THIÊN MA (THÂN RỄ) RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE (NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC CHƯA THÁI CẮT NGHIỀN XAY THÀNH BỘT) @

  Include Contacts Multiple Collected Data updated to 2022-05-09

 • công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam

  Collect

  Vietnam buyer|20852 transactions

  Active Value 91 points

  Product Des: THIÊN MA (RHIZOMA GASTRODIAE ELATA) NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC DẠNG KHÔ CHƯA THÁI CẮT @ @

  Include Contacts Multiple Collected Data updated to 2022-05-31

 • công ty tnhh y dược quốc tế ngọc linh

  Collect

  Vietnam buyer|27 transactions

  Active Value 72 points

  Product Des: THIÊN MA (RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE),BỘ PHẬN DÙNG: THÂN RỄ, NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC DẠNG THÔ, CHƯA THÁI CẮT NGHIỀN, MỚI QUA SẤY KHÔ, SỐ LÔ SX: VN2105001, HSD: 05/2023. HÀNG KHÔ, MỚI 100% @

  Data updated to 2022-01-05

 • công ty cổ phần dược mepha

  Collect

  Vietnam buyer|95 transactions

  Active Value 66 points

  Product Des: THIÊN MA (THÂN RỄ) : RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE. NHÃN HIỆU: KINCARE, HSD: TỪ 2016 ĐẾN 2017. (NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC DẠNG THÔ, CHƯA: THÁI, CẮT LÁT, NGHIỀN. ĐÓNG GÓI KHÔNG ĐỒNG NHẤT) @

  Multiple Collected Data updated to 2016-11-10

 • công ty cổ phần dược trung ương mediplantex

  Collect

  Vietnam buyer|10020 transactions

  Active Value 81 points

  Product Des: THIÊN MA (THÂN RỄ) (RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE) (NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC CHƯA THÁI CẮT NGHIỀN SAY THÀNH BỘT) @ @

  Multiple Collected Data updated to 2022-05-28

 • công ty cổ phần đông y dược thăng long

  Collect

  Vietnam buyer|782 transactions

  Active Value 75 points

  Product Des: THIÊN MA (THÂN RỄ) : RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE, HIỆU: KINCARE, HẠN DÙNG: 05/2017 (NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC Ở DẠNG THÔ, CHƯA: THÁI, CẮT LÁT, NGHIỀN) @

  Data updated to 2022-04-21

 • công ty tnhh đông dược đồng hưng đường

  Collect

  Vietnam buyer|1309 transactions

  Active Value 70 points

  Product Des: THIÊN MA (THÂN RỄ) RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE (NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC DẠNG KHÔ CHƯA THÁI CẮT, NGHIỀN XAY THÀNH BỘT.) @

  Multiple Collected Data updated to 2020-04-13

 • công ty tnhh thiên ân dược chi nhánh bắc ninh

  Collect

  Vietnam buyer|10000 transactions

  Active Value 67 points

  Product Des: THIÊN MA (RỄ CỦ) : RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE (NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC, DẠNG CHƯA THÁI, CHƯA CẮT LÁT, CHƯA NGHIỀN, Ở DẠNG THÔ) @

  Data updated to 2018-02-01

 • công ty tnhh thiên ân dược

  Collect

  Vietnam buyer|10000 transactions

  Active Value 71 points

  Product Des: THIÊN MA (THÂN RỄ) : RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE (RHIZOMA GASTRODIA). NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC DẠNG THÔ, CHƯA: THÁI, CẮT LÁT, NGHIỀN. ĐÓNG GÓI KHÔNG ĐỒNG NHẤT. NSX: 05/11/2019, HSD: 04/11/2021 @

  Multiple Collected Data updated to 2021-07-25

 • ncông ty tnhh thiên ân dược chi nhánh bắc ninh

  Collect

  Vietnam buyer|340 transactions

  Active Value 65 points

  Product Des: NTHIÊN MA (THÂN RỄ) : RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE . NHÃN HIỆU: KINCARE, HSD: TỪ 11/2017 ĐẾN 11/2018. (NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC DẠNG THÔ, CHƯA: THÁI, CẮT LÁT, NGHIỀN. ĐÓNG GÓI KHÔNG ĐỒNG NHẤT) @

  Data updated to 2018-01-28

 • công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế khải hà

  Collect

  Vietnam buyer|2205 transactions

  Active Value 80 points

  Product Des: THIÊN MA (THÂN RỄ): RHIZOMA GASTRODIAE (NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC DẠNG) CHƯA THÁI, CHƯA CẮT LÁT, CHƯA NGHIỀN, Ỏ DẠNG THÔ @

  Multiple Collected Data updated to 2022-05-24

 • công ty tnhh đông dược văn hương

  Collect

  Vietnam buyer|651 transactions

  Active Value 69 points

  Product Des: THIÊN MA(RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE) NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC DẠNG THÔ, CHƯA: THÁI,CẮT LÁT,CHƯA XAY NGHIỀN,MỚI QUA SẤY KHÔ. HÀNG ĐÓNG KHÔNG ĐỒNG NHẤT.SỐ LÔ:CB-VH20001.NSX:20/02/2020. MỚI 100% @

  Multiple Collected Data updated to 2020-03-04

 • công ty cổ phần hóa dược việt nam

  Collect

  Vietnam buyer|2301 transactions

  Active Value 93 points

  Product Des: THIÊN MA (THÂN RỄ)RHIZOMA GASTRODIAE (NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC DẠNG KHÔ CHƯA THÁI CẮT, NGHIỀN XAY THÀNH BỘT.) @

  Include Contacts Multiple Collected Data updated to 2022-05-09

 • công ty tnhh thiên ân d c

  Collect

  Vietnam buyer|211 transactions

  Active Value 65 points

  Product Des: THIÊN MA (THÂN R?) : RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE , HSD:10/2019.(NGUYÊN LI?U THU?C B?C D?NG THÔ, CH?A: THÁI, C?T LÁT, NGHI?N. ?ÓNG GÓI KHÔNG ??NG NH?T),NSX:ANHUI YUANHETANG PHARMACEUTIC AL CO.,LTD @

  Data updated to 2018-10-19

 • ncông ty cổ phần dược phẩm hà tây

  Collect

  Vietnam buyer|131 transactions

  Active Value 62 points

  Product Des: NTHIÊN MA (THÂN RỄ) : RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE . NHÃN HIỆU: KINCARE, HSD: TỪ 11/2017 ĐẾN 11/2018. (NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC DẠNG THÔ, CHƯA: THÁI, CẮT LÁT, NGHIỀN. ĐÓNG GÓI KHÔNG ĐỒNG NHẤT) @

  Data updated to 2018-01-30

 • công ty c ph n d c li u hà n i

  Collect

  Vietnam buyer|84 transactions

  Active Value 62 points

  Product Des: THIÊN MA (THÂN R?) : RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE , HSD:09/2019.(NGUYÊN LI?U THU?C B?C D?NG THÔ, CH?A: THÁI, C?T LÁT, NGHI?N. ?ÓNG GÓI KHÔNG ??NG NH?T),NSX:ANHUI YUANHETANG PHARMACEUTIC AL CO.,LTD @

  Data updated to 2018-10-24

 • công ty cổ phần dược sơn lâm

  Collect

  Vietnam buyer|439 transactions

  Active Value 75 points

  Product Des: THIÊN MA (THÂN RỄ) : RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE (NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC, DẠNG CHƯA THÁI, CHƯA CẮT LÁT, CHƯA NGHIỀN, Ở DẠNG THÔ) @

  Data updated to 2021-10-01

 • công ty cổ phần dược vật tư y tế thái bình

  Collect

  Vietnam buyer|433 transactions

  Active Value 79 points

  Product Des: THIÊN MA (THÂN RỄ) RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE (NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC DẠNG KHÔ CHƯA THÁI CẮT, NGHIỀN XAY THÀNH BỘT. ) @

  Multiple Collected Data updated to 2022-05-31

 • công ty cổ phần dược liệu quốc tế

  Collect

  Vietnam buyer|312 transactions

  Active Value 75 points

  Product Des: THIÊN MA (THÂN RỄ) RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE. DƯỢC LIỆU DẠNG KHÔ. CHƯA XAY NGHIỀN, HÀNG ĐÓNG KHÔNG ĐỒNG NHẤT. SỐ LÔ: GY20220401. HSD: 2027. XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC.

  Data updated to 2022-05-27

 • công ty tnhh đông dược dân lợi

  Collect

  Vietnam buyer|3320 transactions

  Active Value 76 points

  Product Des: THIÊN MA (THÂN RỄ; RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE), NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC DẠNG THÔ, SỐ LÔ SX: 20082603, HSD: 25.08.2023, NSX: 26.08.2020. HÀNG KHÔ, MỚI 100% @

  Data updated to 2022-05-20

 • công ty cổ phần dược phẩm thành phát

  Collect

  Vietnam buyer|890 transactions

  Active Value 79 points

  Product Des: THIÊN MA (THÂN RỄ) (RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE), NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC DẠNG THÔ, CHƯA THÁI CẮT NGHIỀN, MỚI QUA SẤY KHÔ, SỐ LÔ SX: VN2101001, HSD:01/2023. HÀNG KHÔ, MỚI 100% @

  Multiple Collected Data updated to 2022-05-14

 • công ty cổ phần dược liệu trường xuân

  Collect

  Vietnam buyer|6719 transactions

  Active Value 81 points

  Product Des: NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC, Ở DẠNG THÔ: THIÊN MA (THÂN RỄ) RHIZOMA GASTRODIAE ELATAE HÀNG MỚI 100% @

  Multiple Collected Data updated to 2022-05-30

Offering Real691 Rhizoma GastrodiaeBuyersDirectory, B/Ls, Which Import Data Has Been Updated To 2022-07-18. So Far, There Are 32 Countries' Customs Data At Great Export Import. You Can Search For Buyers Of US, UK, Pakistan, India, South Korea, Mexico, Colombia And Other Countries Through Product Keyword, Company Name, 8-Digit HS Code.

It'll Be An Easy Job To Find The Best Rhizoma GastrodiaeBuyers By Means Of Listing Products, Latest Transactions & Date, Origin, Freight Transport In Total, Activity Score With Advanced Search & Sort. Batch Follow Will Be Used For One-Click Adding All Rhizoma GastrodiaeBuyers To Data Management Center At One Page, Meanwhile, Exporting B/Ls And Contacts Of Companies Help You Create Customers' List Quickly.

Shortcut Bar

  Whatsapp:+86-16621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))

  About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report

  ©2010-2022 52wmb.com all rights reserved