ng tuy Manufacturers and Suppliers

Based on the original customs data of each trading country, we summarized the list of global ng tuy trading companies and its import and export analysis report. At present, we have concluded 251 relevant purchasers and 276 suppliers. And we have been summarizing continuously. From each company's trade report, you can check the target company's contact information, year-round supply trends, trading partners, pick-up regions, competitors, port statistics, and through the bill of lading data you can also query the price, quantity, unit price and mode of transportation of ng tuy products.

buyer list
supplier list
251 ng tuy trading companies
 • công ty tnhh pou chen việt nam

  活跃值
  vietnam | 2 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2019-01-11, details:
  TKPE#&TÚI PE/ TUI 40CM X 45CM (XANH D??NG) (30.00KG30.00KGM) @
 • công ty tnhh lâm thái nhã

  活跃值
  vietnam | 1 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  N?M KHÔ LO?I TH??NG CH?A QUA CH? BI?N: WHITE FUNGUS (N?M TUY?T). NGÀY SX: 12/10/2018, NGÀY H?T H?N: 12/10/2019. (HÀNG M?I 100%) @
 • công ty tnhh v n minh

  活跃值
  vietnam | 1 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  SODIUM BUTHYL XANTHATE C4H9OCSSNA 84.5%; 40KG/BAO; D?NG B?T, HÓA CH?T CÔNG NGHI?P DÙNG TRONG TUY?N QU?NG. HÀNG M?I 100% @
 • công ty tnhh serveone vi t nam

  活跃值
  vietnam | 2 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  B? ??NH TUY?N KHÔNG DÂY HAY CÒN G?I LÀ B? CHIA C?NG M?NG, MODEL H605, KÍCH TH??C 84.4X54X25.7(MM),NHÃN HI?U IPTIME,M?I 100% @
 • công ty tnhh công ngh t v n th ng m i ông quân

  活跃值
  vietnam | 5 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  THI?T B? THU PHÁT VÔ TUY?N S? D?NG K? THU?T ?I?U CH? TR?I PH? B?NG T?N 2,4/5GHZ R510, P/N: 901-R510-WW00, HI?U RUCKUS, DÙNG ?? PHÁT SÓNG WIFI. HÀNG M?I 100%. @
 • công ty c ph n nghiên c u và s n xu t vinsmart

  活跃值
  vietnam | 24 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  GÁ KI?M TRA CH?C N?NG VÔ TUY?N C?A B?N M?CH VÀ CH?C N?NG WIFI, B?NG NH?A, HÀNG M?I 100% @
 • công ty tnhh wirecard vi t nam

  活跃值
  vietnam | 3 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  THI?T B? ??C TH? S80 DÙNG TRONG THANH TOÁN TH? -THI?T B? ??U CU?I THÔNG TIN DI ??NG GSM THU PHÁT VÔ TUY?N 9KHZ-25MHZ VÀ K?T N?I M?NG(RF,,TCP/IP,DIAL-UP), HÃNG SX: PAX TECHNOLOGY LIMITED. M?I 100% @
 • công ty tnhh xu t nh p kh u và d ch v azper vi t nam

  活跃值
  vietnam | 2 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  MÁY TR??T TUY?T, MODEL M-8809EL-LCD, DÙNG ?? T?P TOÀN THÂN, ??NG TÁC GI?NG TR??T TUY?T, CH?T LI?U CHÍNH LÀ THÉP. NHÃN HI?U MBH KHÔNG S? D?NG ?I?N, HÀNG M?I 100% @
 • công ty tnhh công ngh vi t tu n

  活跃值
  vietnam | 14 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  THI?T B? THU PHÁT VÔ TUY?N S? D?NG K? THU?T ?I?U CH? TR?I PH? TRONG B?NG T?N 2.4/5GHZ ,UNIFI AC802.11ACDUAL RADIO,K/H:UAP-AC-PRO,CS 9W,D?I T?N PHÁT 2.4/5GHZ,HSX:UBIQUITI NETWORKS,M?I100% @
 • công ty c ph n th ng m i d ch v vi n thông vi t v ng

  活跃值
  vietnam | 2 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  ANTEN S? D?NG V?I THI?T B? ?I?N THO?I D??I D?NG SÓNG VÔ TUY?N, KHÔNG CÓ CH?C N?NG PHÁT SÓNG, CMAX-D-CPUSEV53 CÔNG SU?T 40W. 1710 2700 MHZ ,698 960 MHZ. HÀNG M?I 100% @
 • cty tnhh công ngh thông tin ng nh t

  活跃值
  vietnam | 1 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  MICRO M? R?NG C?A ?I?N THO?I ?? BÀN H?U TUY?N K?T N?I CHO THI?T B? H?I NGH? TRUY?N HÌNH (HI?U KONFTEL, PART NO.900102113), 1 B? G?M 2 CÁI LO?I CÓ DÂY, HÀNG M?I 100% @
 • công ty tnhh airquay vina

  活跃值
  vietnam | 2 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-30, details:
  THI?T B? THU PHÁT VÔ TUY?N S? D?NG K? THU?T ?I?U CH? TR?I PH? TRONG B?NG T?N 2,4/5GHZ, MODEL APIN0315, PART#OAW-AP315, HI?U ALCATEL-LUCENT, HÃNG SX HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY. HÀNG M?I 100% @
 • công ty tnhh ntcom

  活跃值
  vietnam | 4 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-30, details:
  MÔ ?UN QUANG DÙNG CHO THI?T M?NG H?U TUY?N (155MBPS SFP TRANSCEIVER, SDH/STM-1, SONET/OC-3, FAST ETHERNET, L-1.1, DUPLEX LC, 1310NM, 40KM, SMF, +3.3V) - P/N : NTC-STM1-40-SM , HÀNG M?I 100% @
 • công ty tnhh lg innotek vi t nam h i phòng

  活跃值
  vietnam | 1 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-30, details:
  SVO-897-3#&THI?T B? ?I?N THO?I H?U TUY?N DÙNG TR?NG H?I NGH? POLYCOM SOUNDSTATION 2 EX,BAO G?M: SOUNDSTAION 2 EX, NGU?N VÀ CÁP, NHÀ S?N XU?T POLYCOM, ?I?N ÁP 100-240V. M?I 100%#&CN @
 • công ty tnhh tp link technologies vi t nam

  活跃值
  vietnam | 136 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-30, details:
  THI?T B? THU PHÁT VÔ TUY?N S? D?NG K? THU?T ?I?U CH? TR?I PH? TRONG B?NG T?N 2,4 GHZ, HI?U TP-LINK, TL-WN823N, HÀNG M?I 100% @
 • công ty tnhh apple vi t nam

  活跃值
  vietnam | 464 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-30, details:
  I?N THO?I DI ??NG,IPHONE XS MAX GOLD 64GB A2101-VIE,MODEL NO: A2101,PN:MT522VN/A,TSP: 2.4 GHZ,TRUY NH?P VÔ TUY?N B?NG T?N 5 GHZ,THU PHÁT VÔ TUY?N C? LY NG?N @
 • công ty tnhh phân ph i synnex fpt

  活跃值
  vietnam | 12 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-30, details:
  B? PH?N M? R?NG DÙNG CHO B? ??NH TUY?N D? LI?U , M?I 100%. CISCO SFP-10G, 10GBASE-SR SFP MODULE_SFP-10G-SR @
 • công ty c ph n công ngh elite

  活跃值
  vietnam | 37 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-30, details:
  THI?T B? CHUY?N M?CH ARUBA 2530 24 POE+ SWITCH-HWP-J9779A(KHÔNG CÓ CH?C N?NG: THU PHÁT SÓNG VÔ TUY?N VÀ M?T MÃ DÂN S?).HÀNG M?I 100%,HI?U HP @
 • công ty tnhh estec vi t nam

  活跃值
  vietnam | 6 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-30, details:
  0071#&0071-DÂY KIM TUY?N(B?NG ??NG) @
 • công ty tnhh d t hà nam

  活跃值
  vietnam | 1 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-30, details:
  DÂY TI?P TUY?N RÔ TO B?NG NH?A T?NG H?P, MÃ HI?U WS-168-342.125 NHÃN HI?U SAURER, HÀNG M?I 100% @
276 ng tuy trading companies
 • cong ty tnhh thuong mai va san xuat dai phat thanh

  vietnam | 2 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2019-01-11, details:
  TKPE#&TÚI PE/ TUI 40CM X 45CM (XANH D??NG) (30.00KG30.00KGM) @
 • serveone co. ltd

  russia | 2 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  B? ??NH TUY?N KHÔNG DÂY HAY CÒN G?I LÀ B? CHIA C?NG M?NG, MODEL H605, KÍCH TH??C 84.4X54X25.7(MM),NHÃN HI?U IPTIME,M?I 100% @
 • pingxiang yonghe imports exp co.ltd.

  china | 1 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  SODIUM BUTHYL XANTHATE C4H9OCSSNA 84.5%; 40KG/BAO; D?NG B?T, HÓA CH?T CÔNG NGHI?P DÙNG TRONG TUY?N QU?NG. HÀNG M?I 100% @
 • addcom contact solutions pvt ltd.

  other | 1 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  MICRO M? R?NG C?A ?I?N THO?I ?? BÀN H?U TUY?N K?T N?I CHO THI?T B? H?I NGH? TRUY?N HÌNH (HI?U KONFTEL, PART NO.900102113), 1 B? G?M 2 CÁI LO?I CÓ DÂY, HÀNG M?I 100% @
 • joint harvest industries holding ltd.

  other | 8 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  THI?T B? THU PHÁT VÔ TUY?N S? D?NG K? THU?T ?I?U CH? TR?I PH? TRONG B?NG T?N 2.4/5GHZ ,UNIFI AC802.11ACDUAL RADIO,K/H:UAP-AC-PRO,CS 9W,D?I T?N PHÁT 2.4/5GHZ,HSX:UBIQUITI NETWORKS,M?I100% @
 • mundo reader s.l.

  russia | 24 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  GÁ KI?M TRA CH?C N?NG VÔ TUY?N C?A B?N M?CH VÀ CH?C N?NG WIFI, B?NG NH?A, HÀNG M?I 100% @
 • shandong mbh fitness co.ltd.

  argentina | 2 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  MÁY TR??T TUY?T, MODEL M-8809EL-LCD, DÙNG ?? T?P TOÀN THÂN, ??NG TÁC GI?NG TR??T TUY?T, CH?T LI?U CHÍNH LÀ THÉP. NHÃN HI?U MBH KHÔNG S? D?NG ?I?N, HÀNG M?I 100% @
 • ruckus wireless inc.c o agility international logistics hk.ltd.

  other | 2 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  THI?T B? THU PHÁT VÔ TUY?N S? D?NG K? THU?T ?I?U CH? TR?I PH? B?NG T?N 2,4/5GHZ R510, P/N: 901-R510-WW00, HI?U RUCKUS, DÙNG ?? PHÁT SÓNG WIFI. HÀNG M?I 100%. @
 • pax technologies ltd.

  argentina | 3 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  THI?T B? ??C TH? S80 DÙNG TRONG THANH TOÁN TH? -THI?T B? ??U CU?I THÔNG TIN DI ??NG GSM THU PHÁT VÔ TUY?N 9KHZ-25MHZ VÀ K?T N?I M?NG(RF,,TCP/IP,DIAL-UP), HÃNG SX: PAX TECHNOLOGY LIMITED. M?I 100% @
 • commscope international corp.

  philippines | 2 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  ANTEN S? D?NG V?I THI?T B? ?I?N THO?I D??I D?NG SÓNG VÔ TUY?N, KHÔNG CÓ CH?C N?NG PHÁT SÓNG, CMAX-D-CPUSEV53 CÔNG SU?T 40W. 1710 2700 MHZ ,698 960 MHZ. HÀNG M?I 100% @
 • jiangsu feng zhi yi foods co ltd.

  china | 1 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-31, details:
  N?M KHÔ LO?I TH??NG CH?A QUA CH? BI?N: WHITE FUNGUS (N?M TUY?T). NGÀY SX: 12/10/2018, NGÀY H?T H?N: 12/10/2019. (HÀNG M?I 100%) @
 • saurer jiangsu textiles machinery

  china | 4 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-30, details:
  DÂY TI?P TUY?N RÔ TO B?NG NH?A T?NG H?P, MÃ HI?U WS-168-342.125 NHÃN HI?U SAURER, HÀNG M?I 100% @
 • hewlett packard singapore sales pte ltd.

  other | 8 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-30, details:
  HWP-JZ152A:THI?T B? THU PHÁT VÔ TUY?N S? D?NG K? THU?T ?I?U CH? TR?I PH? TRONG B?NG T?N 2,4/5 GHZ ARUBA AP-318 (RW) INDOOR HARDENED 11AC AP,M?I 100%,HI?U HP(CTIET HYS) @
 • apple south asia

  philippines | 464 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-30, details:
  I?N THO?I DI ??NG,IPHONE XS MAX GOLD 64GB A2101-VIE,MODEL NO: A2101,PN:MT522VN/A,TSP: 2.4 GHZ,TRUY NH?P VÔ TUY?N B?NG T?N 5 GHZ,THU PHÁT VÔ TUY?N C? LY NG?N @
 • dongguan chen xing trading co.ltd.

  china | 5 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-30, details:
  0071#&0071-DÂY KIM TUY?N(B?NG ??NG) @
 • ningming ruixing trading co.ltd.

  china | 3 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-30, details:
  V? CON TRAI N??C NG?T ?Ã ???C LÀM S?CH T?P CH?T H?U C?, ?Ã QUA S? CH?, ?Ã QUA TUY?N CH?N DÙNG LÀM NGUYÊN LI?U KH?M TRAI. XU?T X? T? TRUNG QU?C @
 • hangzhou shengtong technologies co.ltd.

  china | 6 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-30, details:
  ANTEN S? D?NG V?I THI?T B? ?I?N THO?I TRUY?N D?N D??I D?NG SÓNG (VÔ TUY?N), 50 ??, 11DBI (KHÔNG KÈM B? PH?N THU PHÁT SÓNG). P/N: S-WAVE 7FW-10/12-LP, HANG ROSENBERGER S?N XUÂT, HÀNG M?I 100%. @
 • syiwu jubang imports export co.ltd.

  china | 14 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-30, details:
  L?U NI?M: BANNER TRANG TRÍ NG??I TUY?T 60-100CM @
 • cisco international ltd.

  other | 18 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-30, details:
  B? PH?N M? R?NG DÙNG CHO B? ??NH TUY?N D? LI?U , M?I 100%. CISCO SFP-10G, 10GBASE-SR SFP MODULE_SFP-10G-SR @
 • tp link international ltd

  other | 135 Shipments in total
  The latest transaction generated on 2018-10-30, details:
  THI?T B? THU PHÁT VÔ TUY?N S? D?NG K? THU?T ?I?U CH? TR?I PH? TRONG B?NG T?N 2,4 GHZ, HI?U TP-LINK, TL-WN823N, HÀNG M?I 100% @

ng tuy trade companies recommended

We recommend to you the global quality trading companies that supply ng tuy products. These trading companies are collected and recommended by foreign trade network based on the original import and export data of ng tuy. We continue to provide high-quality foreign trade transaction information services for foreign trade users, so far we have accompanied a total of 1 million users on the road to foreign trade, we are committed to become the best cost-effective, user experience best foreign trade data service platform.

We will give priority to trading companies around the world that have recently available for ng tuy related goods, and by displaying the list you can get an initial look at the recommended company's trading country, the cumulative number of transactions, the transaction date, and the trading details of the ng tuy product. Active value score is a good reference criterion for you to screen high quality trading companies, the higher the active value score is in theory, the higher the integrity of the trade report is, and the healthier the company operates.

If the company name is marked with the green text contact, the trading company that picks up the ng tuy product contains contact information, including: contact, email, telephone, fax, official web address, company address. We also provide an email collection tool that helps you automatically collect the names, jobs, emails, and personal social pages of key people from Google, LinkedIn, Facebook, and other channels through your company name.

Click the See more button to view all ng tuy trading companies. On the newly opened page, we provide additional features to help you further select the target company, which you can filter through the trade country, the number of transactions, the trading area, the port, the range of transactions, whether it includes contacts, etc., and sort the transaction times and the time of the transaction, which will greatly improve the efficiency of data query and use. In the foreign trade network, you can always find your target company!